Bissap Gestió Cultural


BISSAP és un projecte empresarial al servei de la cultura i les arts escèniques. Vam començar l’any 2003 amb la voluntat de participar activament en el desenvolupament del sector cultural a través del coneixement i la innovació.

Som experts en gestió cultural. Coneixem el sector de la cultura (els seus agents, les seves estructures i infraestructures, la seva activitat, els seus valors, els seus procediments). Coneixem de manera especial el sector de les arts escèniques.

Estem convençuts que el desenvolupament d’una organització cultural depèn, en gran manera, de la seva capacitat d’adaptar-se als canvis de l’entorn. Això requereix una alta capacitat d’innovació en l’orientació estratègica i en el model de gestió, no sols per corregir els desajustos que s’hagin produït sinó també per avançar-se de manera intel·ligent als canvis futurs.

Ens hem especialitzat en l’anàlisi de posicionament estratègic i models de gestió, disseny de processos de canvi i suport en la seva aplicació. Hem dut a terme un gran nombre de projectes i hem participat en diversos processos de canvi estratègic i organitzatiu. Apliquem tècniques d’anàlisi projectiva per definir escenaris òptims, proposem i acompanyem estratègies i eines tecnològiques per arribar-hi.

Els nostres objectius són generar i transferir coneixement sobre la gestió de la cultura i les arts escèniques, i promoure i acompanyar processos d’innovació en les organitzacions culturals públiques i privades.

Prestem serveis integrals de planificació i de suport a la gestió. D’aquesta manera podem garantir l’eficiència i l’optimització de recursos d’acord amb la dinàmica dels processos de cada organització.