Serveis


 1. Bissap Innova
 2. Bissap ofereix serveis de consultoria per al reposicionament estratègic i l'actualització del model de gestió d'organitzacions escèniques públiques i privades en el nou context social i econòmic. Bissap elaboraplans d'acció a partir d'una anàlisi de la situació actual i acompanya els responsables de les organitzacions en els processos de canvi.
  També ofereix la gestió de trobades i processos participatius com fòrums, congressos, jornades, fires, taules rodones, etc. que comportin intercanvi i transferència d'experiència i coneixement.
 3. Bissap Espais
 4. En col·laboració amb l’empresa ARC, Bissap ofereix el programa “Espais Culturals Avançats” que pretén donar una resposta integrada a les necessitats constructives i de gestió d’espais culturals en un context econòmic en el qual els ajuntaments, a causa de la limitació de la capacitat d’inversió i endeutament, poden tenir dificultats per tirar endavant la construcció i finançament d’equipaments culturals.
 5. Bissap Plans
 6. Convençuts del valor afegit de la planificació i de com s'ha de prioritzar en contextos d'ajustos pressupostaris, proposem els següents instruments de planificació:
  • Pla Estratègic de Cultura (PEC)
  • Plan d'Empresa d'una Organització Cultural (PEOC)
  • Pla Local d'Equipaments Culturals (PLEC)
  • Pla de Gestió d'un Equipament Cultural (PGEC)
  • Pla de Gestió de Públics (PGP)
 7. Bissap Públics&CRM
 8. En el nou context econòmic, els públics han passat a ser els principals factors d’estabilitat i sostenibilitat de molts projectes culturals.
  Considerem que per a una gestió òptima dels públics potencials d’un projecte o equipament cultural és convenient elaborar un Pla de Gestió de Públics (PGP) que defineixi estratègies de consolidació dels públics actuals i de captació de nous públics. També és convenient incorporar una plataforma tecnològica CRM que permeti integrar i analitzar la informació generada en les relacions amb els públics com a base d’una comunicació relacional individualitzada o segmentada.
 9. Bissap Crowdfunding
 10. El crowdfunding és una modalitat de micropatrocini basada en l'aportació massiva de petits pagaments gestionats a través de plataformes que operen a internet. En col·laboració amb SEIC, Bissap ofereix als responsables de les polítiques culturals d'àmbit local serveis de gestió de plataformes tecnològiques corporatives per a la captació de recursos de micropatrocini que permetin el finançament de projectes escènics i culturals.
 11. Bissap PRL
 12. En col·laboració amb el Grup Focus, que té especialistes reconeguts en aquest àmbit, Bissap proposaestudiar els avantatges que podria tenir la gestió pròpia de la PRL en organitzacions escèniques i culturals petites i mitjanes, per tal de disposar d'un control més directe de la situació i obtenir un estalvi econòmic. En cas d'optar per la gestió pròpia de la PRL, Bissap ofereix serveis especialitzats d'assessorament i suport per evitar que l'organització cultural hagi d'assumir noves càrregues de treball.
 13. Bissap Formació
 14. Els canvis intensos que tenen lloc en el context social i econòmic actual obliguen les organitzacions escèniques i culturals públiques i privades a comptar amb professionals competents. Bissap ofereix serveis de formació per millorar les competències professionals dels equips de gestió en àmbits com la planificació, la gestió de públics, el màrqueting i la comunicació, els sistemes d'avaluació, etc.
 15. Bissap Mediació
 16. En col·laboració amb Faeteda, Bissap ofereix serveis de mediació entre titulars d’espais escènics públics i empreses de producció escènica de l’entorn per promoure la cooperació público-privada en la gestió de teatres i auditoris per tal de garantir el manteniment de les programacions estables i el desenvolupament de les organitzacions escèniques de l’entorn.