30 de setembre de 2010

Projectes Innova. Nou catàleg de serveis de Bissap Gestió Cultural

Bissap Gestió Cultural presenta un nou catàleg de serveis dirigit a empreses, institucions, entitats i equipaments de tots els sectors culturals. Els Projectes Innova volen ajudar les organitzacions culturals públiques i privades a adaptar-se a un entorn intensament canviant i a avançar cap a escenaris més favorables i sostenibles a dos nivells: els Innova Alpha són una primera aproximació de caràcter global, i els Innova Beta estan focalitzats en aspectes més específics. Els serveis Innova Fase 3 aporten un assessorament i acompanyament permanent durant els processos d’aplicació de projectes que comportin canvis en l’organització.

El desenvolupament d’una organització cultural depèn, en gran manera, de la seva capacitat d’adaptar-se als canvis de l’entorn. Això requereix una alta capacitat d’innovació en l’orientació estratègica i en el model de gestió, no sols per corregir els desajustos que s’hagin produït sinó també per avançar-se de manera intel·ligent als canvis futurs. Els Projectes Innova (Alpha, Beta i Fase 3) volen ser una caixa d’eines que ajudi les organitzacions culturals, públiques i privades, a navegar satisfactòriament en contextos turbulents.A Bissap som experts en gestió cultural. Coneixem el sector de la cultura (els seus agents, les seves estructures i infraestructures, la seva activitat, els seus valors, els seus procediments). Coneixem de manera especial el sector de les arts escèniques.
Ens hem especialitzat en l’anàlisi de posicionament estratègic i models de gestió, disseny de processos de canvi i suport en la seva aplicació. Hem dut a terme un gran nombre de projectes i hem participat en diversos processos de canvi estratègic i organitzatiu. Apliquem tècniques d’anàlisi projectiva per definir escenaris òptims, proposem i acompanyem estratègies per arribar-hi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada